document.write('
')

太阳城苹果下载安装

 
6月29日 刘晓 研究员/博导 学术报告
发布时间: 2022-06-22 浏览次数: 10
 

报告题目:分子氧与晶格氧活化促进大气污染物去除的机制研究

报告人:刘晓 华中师范大学 研究员/博导

报告时间: 202262910:00-1100

报告地点:生化学院73报告厅

报告摘要:催化燃烧是VOC治理与净化的重要技术之一,过渡金属氧化物催化剂由于储量丰富、廉价易得、制备简单、调控手段多样而备受关注。为进一步提高催化效率,掌握污染物分子在催化剂表面的反应历程,我们选取MnO2为催化剂,通过单原子技术、限域效应以及反应气氛调控等多种手段对催化剂结构进行改性,并利用多种表征技术和DFT理论计算从分子层面对COHCHOCH4的催化氧化过程进行追踪,旨在对反应过程及氧化机制进行分析与探究,为大气污染物去除提供理论支持和技术指导。

报告人简介:刘晓,男,华中师范大学研究员、博士生导师,分别获华中科技大学学士学位、中科院大连化学物理研究所博士学位(导师:杨启华研究员),2012年至2015年日本丰田中央研究所博士后(合作导师:Shinji Inagaki)。主要从事环境纳米材料合成、环境催化、环境化学的基础与应用研究。主持科技部重点研发计划课题、国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金石油化工联合基金项目等。近5年以第一或通讯作者在Nat. Commun.Angew. Chem., Int. Ed.Environ. Sci. Technol.Water Res.ACS Catal.SCI学术期刊发表论文30余篇。

代表性论文:

1. Zhiping Yang, Yanbiao Shi, Hao Li*, Chengliang Mao, Xiaobing Wang, Xiufan Liu, Xiao Liu*, Lizhi Zhang*, Environmental Science & Technology, 2022, 56, 6, 3587-3595

2. Huayu Gu, Xiao Liu*, Xiufan Liu, Cancan Ling, Kai Wei, Guangming Zhan, Yanbing Guo, Lizhi Zhang*, Nature Communications, 2021, 12, 5422

3. Tianyuan Xu, Yumin Fang, Tianyi Tong, Yabei Xia, Xiao Liu*, Lizhi Zhang, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 283, 119645.

4. Shengbo Zhang, Mei Li, Lisheng Li, Fabrice Dushimimana, Jiankang Zhao, Shuai Wang, Jinyu Han, Xinli Zhu, Xiao Liu*, Qingfeng Ge*, Hua Wang*, ACS Catalysis, 2020, 10, 14903-14915.

5. Xiao Liu, Yoshifumi Maegawa, Yasumoto Goto, Kenji Hara, Shinji Inagaki*, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 7943-7947.